Banan stängd för säsongen

Kinda GK

Välkommen till Kinda GK och golfbanan i Björndal

En golf klubb i den fagra Kinda bygden

Överenskommelse met Tobo GK

Kinda Gk har gjort en överenskommelse med Tobo GK angående spelrätt för fullvärdiga medlemmar  i Kinda GK. Fullvärdiga medlemmar i Kinda GK erbjuds att teckna en spelrätt för 2017 på Tobo GK för 1.650:-. Betalas till Tobo GK via bg 178-4552. Uppge golf ID samt medlem...

Årsmöte 2017

Årsmöte med stadgeenliga val kommer att hållas den 9 mars kl. 19.00 i klubbhuset Björndal. Välkomna Styrelsen

OBS! Banans hål 1-18 är endast till för golfspel. All övning ska ske på banans övningsområde, (undantaget kurser som organiseras av Kinds GK).

Banan är: Stängd

Drivingrangen är: Stängd

Övningsområdet är: Stängt

Serveringen o kiosk: Stängd för säsongen

Nytt på banan

 

Kommande evenemang

  1. Årsmöte

    mars 9 @ 19:00 - 21:00