Protokoll nr. 3 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

tisdagen den 20 januari  2012 klockan 18.00-21.15 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Åke Johansson,  Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Konstituering av styrelsen. Firmatecknare.

2:1.

Ordförande Per Svensson, årsmötesval.

Vice ordförande Ingemar Bengtsson.

Kassör Åke Johansson.

Sekreterare Sture Strömberg.

Ledamot Ingela Somvall.

Ersättare Kenneth Magdesjö.

               Kent Berg

 

2:2. Beslutades att Per Svensson och Åke Johansson, var och en för sig, har rätt att teckna firman. Pkt 2:2 är omedelbart justerad.

 

3. Allmän uppdatering.

Fredrik Borg och Simon Karlsson har anställts som banarbetare.

Per har kontakt med arbetsförmedlingen ang. anställning av personal att sköta klubbhus, klubbhusområde, administration m.m.

 

4. Ekonomi.

Medlemsinbetalningarna ligger c:a 30.000 kr efter jfr. med föregående år.

Likviditeten är något bättre än föregående år vid samma tid.

Påminnelse till medlemmar som ej betalat skickas ut den 3 april. (Åke, Kenneth, Kent).

 

5. Banan.

Iordningsställande av bana inkl. tees till toppskick prioriteras.

 

6. Maskinpark.

Maskiner skall servas/repareras/justeras inför säsongen.

Motorn har skurit på Jacobsen-klipparen. Reparationskostnad 30.000 kr.

Kenneth undersöker med kontakt ang. begagnad motor.

Säkerhetsanordningar (stolstopp etc.) och brandsläckare till maskinerna skall ses över.

 

 

 

7. Städdag.

Bankommittén har beslutat om städdag den 31 mars 2012 kl. 9. Efter städningen serveras enklare förtäring. Dagen avslutas med 9-håls scrambletävling om vädret tillåter.

 

Banan öppnas torsdagen den 5 april.

 

Sture meddelar Gunnar Rydin om annonsering på hemsidan.

 

8. Sponsring.

Sponsorkommittén har tecknat avtal för 2012 med sponsorer om 129.000 kr i kontanta medel samt motsvarande 68.000 kr i varor och tjänster. Bra jobbat.

 

9. Ungdomsverksamhet.

Plan för ungdomsverksamheten finns upprättad vilket innebär att klubben får bidrag från förbundet. Pågår arbete med att rekrytera ledare för verksamheten.

 

10. Utbildning.

Per vidtalar Curre Svensson och Lars-Ole Hansen om gröna-kortet-utbildningar lika tidigare.

På sikt bör flera utbildningsledare utbildas för verksamheten.

 

12. Drickvatten klubbhus.

Dricksvattenfrågan är ännu ej löst. Diskuterades alternativ till lösningar samt tillvägagångssätt för att komma tillrätta med frågan.

 

13. Övriga frågor.

  • Ordna regelträff/vandring. Per utreder.
  • Telefonabonnemang. Styrelsens ledamöter kontaktpersoner.
  • Mobilt bredband används tills vidare.
  • Mobiltelefon med betalkort ordnas av Åke.
  • Ingemar presenterade olika alternativ på skyltar från skyltleverantör från Österbymo.

Leverantören tillhandahåller skyltarna kostnadsfritt som sponsring. Ingemar uppmanades att gå vidare i frågan.

  • Målning klubbhus. MJT-Tjänst tillhandahåller färg till huset samt målar fönster under våren. (Sponsring). Kent ansvarar för att huset i övrigt blir målat.

 

 

12. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                               Justeras

Sture Strömberg                                       Per Svensson