Protokoll nr. 4 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

tisdagen den 17 april 2012 klockan 18.00-20.30 vid klubbhuset.

 

Närvarande:

Åke Johansson,  Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Sture Strömberg, Kenneth Magdesjö, Kent Berg, Ingela Somvall.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Ekonomi.

Sponsring f.n. -13.000 kr jfr med 2011. Mera pengar är på ingång enl. Ingemar och Kenneth.

Medlemsavgifter  648050 kr                      (679260 kr)

Tot. 724000 kr                                          (767000 kr)

 

Sammanfattning: C:a – 30000 kr jfr. med föregående år. Flera medlemmar och greenfeegäster behövs. Informationsblad kommer att delas ut i Kents regi till Norra Vi, Asby, Torpön m. fl. platser.

 

3. Banan.

Bra inställning från banarbetarna medför att banan i tidigt skede är i bra skick.

Problem med att konstgräsmattor vid tees är i dåligt skick.

Av ekonomiska skäl avvaktas med upprustning av bevattningsautomatik.

Maskinparken har vissa brister. Viss maskinutrustning som ej används kan säljas för att få inkomster.

 

4. Personal.

Lösning på skötsel av klubbhus och klubbhusområde inkl. driveingrange är nödvändig under högsäsong. Kontakter med arbetsförmedlingen pågår genom Per. Per har mandat att göra upp med arbetsförmedlingen inom ekonomiska ramar som diskuterades.

Andra lösningar som diskuterades är pensionärer (Ingemar), skolelever (Ingela) samt städning av städerska (Åke).

 

5. Ungdomsträning.

Curt Svensson besöker Värgårdsskolan och informerar om klubbens ungdomsverksamhet.

Elever från Värgårdsskolan  besöker klubben på friluftdag den 28 maj.

Kom ihåg att föra deltagarlistor vid ungdomsträningarna. (Nödvändigt för att erhålla bidrag).

 

6. Hemsidan.

Ingela träffar Gunnar Rydin i utbildningssyfte att sköta hemsidan. Ingela kontaktar Fredrik Borg om utbildningen.

 

7. Telefon.

Per och Åke ordnar med mobiltelefon till klubbhuset. Laddas med kontantkort.

8. Övriga frågor.

  • Beslutades att SGA-avgift skall betalas för Fredrik Borg. SGA = Svedish Greenkeeper Associasion.
  • Ingemar presenterade exempel på informationstavla med hålsponsorer.   Styrelsen. godkände förslaget.
  • Nytt datum för möte beslutades till den 2 maj kl. 18 vid klubbhuset.

 

 

 

 

12. Mötet avslutades.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

Vid pennan                                                Justeras

Sture Strömberg                                        Per Svensson