Protokoll fört vid kioskkommiténs

 

 Möte den 2012-05-09

 

Närvarande:Tommy Lindblom,Jan Berggren, Ketti ochHans-Gösta Andersson. (Bernt Lademark förhinder)

 

Hasse hälsade välkommen till årets första möte.

 

Ett rullande schema för kioskveckorna har gjorts upp. Separat lista sätts upp i kiosken för att den personal som jobbar i helgen skall veta vem som har just denna vecka, att den som har veckan skall se till att varor finns på plats samt att panta burkar och flaskor efter sin vecka. Vidare måste den som jobbar i kiosken läsa informationen, vad som skall göras, bl.a. ta ut soporna och lägga i soptunnorna efter varje pass. Listan finns uppsatt.

 

Nyheter för året är att kioskpersonal skall fylla i och göra en kassaredovisning efter varje kioskpass, skall lämnas tillsammans med pengarna i greefee facket för att Åke skall ha lite koll på vad som säljs.

När det gäller greenfee chekar gäller endast de som är för 2012

 

Vi skall även pröva något nytt till försäljning, ett förslag från Tommy, är att vi skall sälja Pan Pizza som endast behöver värmas i micron. Jan B köper in dessa under denna vecka, blir försöket lyckat fortsätter vi med den servicen. 

När det gäller öppethållande i midsommar, har kommitén beslutat att hålla kiosken stängd både på MIDSOMMARAFTON OCH MIDSOMMARDAGEN.(förmodligen blir det ett klent kundunderlag dessa dagar).

 

Per Svensson meddelade att vi kommer att få en intresserad tjej, som gått ur skolan att jobba i receptionen och kiosken under fem veckor från midsommar, vilket är positivt för klubben.

 

Återkommer om tid för nästa möte.

 

Mötet avslutades då några ytterligare spörsmål ej fanns.

 

Vid protokollet

Ketti och Hans-Gösta Andersson