Protokoll nr. 11 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

måndagen den 12 november 2012 klockan 18.00-20.15 vid kommunhuset.

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson, Ingela Somvall, Åke Johansson, Sture Strömberg.

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi.

Preliminärt ekonomiskt utfall för 2012 redovisades av Åke.

Resultat – 133000 kr.

 

4. Budgetförslag för 2013.

Förslag till budget för 2013 diskuterades. Styrelsen beslutade att vid det ekonomiska årsmötet presentera ett budgetförslag med ett resultat för 2013 på + 17000 kr.

 

Konstaterades att det är angeläget att få flera medlemmar till frivilligarbete för att säkerställa resultatet. Åtgärder för att aktivera medlemmar samt att locka flera medlemmar till klubben diskuterades. Idéer kommer att redovisas vid det ekonomiska årsmötet.

 

5. Kommittéer.

Det saknas fortfarande ledamöter till tävlingskommittén.

 

Hcp-ansvarig skall finnas i klubben.

 

6. Övriga frågor.

Tid för nästa möte beslutades till den 20 november kl. 18 vid kommunhuset.

 

 

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Sture Strömberg                                        Per Svensson