Ändringar och tillägg på reglerna för 2012 -2015 finns nu under Klubben och Utbildning.