Underhållsdag och städdag på golfbanan i Björndal.

Lördag 27/4. Allmän städdag.
Samling vid klubbhuset kl. 09.00′
Medtag egen lämplig utrustning för städning m.m.
Klubben bjuder på korv o fika vid båda tillfällena.
Städdagen avslutas med en tävling om banan är i skick för spel.