Tävlingsprogrammet för 2013 börjar nu bli klart.

Tävlingarna läggs in i evenemangskalendern uppdateringar kommer att göras fortlöpande.
Information om tävlingar anslås även i klubbhuset.
Anmälan genom Golf.se alternativt på anslag i klubbhuset när sådant anslås.

Tävlingskommittén Kinda GK