Protokoll nr. 4 från styrelsemöte i Kinda Golfklubb

Tisdagen den 16 april 2013 klockan 18.00-20.30 i klubbhuset Björndal

 

Närvarande:

Per Svensson, Ingemar Bengtsson,  Ingela Somvall, Kent Berg, Kenneth Magdejsö, Mats Nilsson, Curt Svensson § 3

 

1. Per Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

2. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3. Utbildning

Curt Svensson är inbjuden för att diskutera vårens utbildningar. Vi planerar för

 

*Vidareutbildning dag- eller kvällstid med grupper om 8-10 st. Riktar sig till de med hcp 30 och uppåt, 5ggr à 1,5 h, kostnad 250:-

 

* Närspelskurs. Riktar sig till alla, 3ggr à 1,5 h, kostnad 150:-

 

* Nybörjarkurs (Gröna kortet), kostnad kursavgift senior 1700:- och junior 1200:-

Paketpris första året för utbildnings + spelrätt senior 2800:- och junior 1500:-.

 

Anmäl dig nu på info@kindagk.se eller på anslagstavlan i klubbhuset.

 

4. Personal.

Diskuterade arbetskläder till personalen. Vi jobbar vidare med frågan.

 

5. Övriga frågor.

– Sponsorgolfen flyttas till den 31 maj.

– Vi beslutar att en representant från varje kommitté ska bjudas in till styrelsemötena.

 

7. Nästa möte.

Tid för nästa möte är torsdagen den 2 maj kl 18.00 i klubbhuset.

 

8. Mötet avslutas.

Då inga andra frågor förelåg avslutades mötet.

 

 

 

Vid pennan                                                Justeras

 

Ingela Somvall                                           Per Svensson