Protokoll nr 5 fört vid Kinda GK:s styrelsemöte 2013-05-02

Närvarande från styrelsen: Per Svensson, Åke Johansson, Ingemar Bengtsson, Kennet Magdesjö, Kent Berg och Mats Nilsson.

Närvarande från kommittéer: Bo Borg, Hans-Gösta Andersson, Fredrik Borg.

1. Rapport från kommittéer

 

Kiosk: H-G informerade om att kommittén nu är fullbemannad. Nyöppning till 1/5 då det var bra försäljning. De har gjort ett bemanningsschema för helger under säsongen, förhoppningen är att alla ställer upp. Om de schemalagda har förhinder ska det meddelas till kioskkommittén alt. att man byter med någon annan. Greenfee-checkar för försäljning till medlemmar finns i kiosken, 5 st för 800:-.

Bankommittén: Arbete med greener sker v19. Grästee beräknas öppna till helgen v19. Ansvarig för en arbetspool eftersökes. Denna grupp ska hjälpa till med arbetet på banan efter instruktioner från banarbetarna. Bollplockaren är trasig, förslag på åtgärder framfördes.

Utbildning: Åtgärder för att locka fler till nybörjarkurser disskuterades. Alla medlemmar uppmanas att komma med bra tips!

Ungdom: Ansvarig/ansvariga för ungdomsverksamheten efterlyses. Detta är en viktig verksamhet som måste prioriteras och sökandet efter ledare fortsätter. De som känner sig kallade anmäler sitt intresse till styrelsen.

 

2. Ekonomi

 

Vi ligger efter förra året vad det gäller medlemsavgifter. Den sena säsongstarten kan vara en förklaring, förhoppningar om att det kommer in mer nu när banan är öppen finns.

Sponsorintäkterna är lika med fjolåret. En viss ökning var beräknad men p.g.a. att en sponsor hoppat av så blir summan densamma som 2012.

Ett möte med Kinda Kommun planeras för att utröna möjligheterna till utökat samarbete.

 

3. Vatten

 

En förfrågan har inkommit från Lantmäteriet angående servitut för vattentäckt på det område som golfklubben arrenderar. Detta med anledning av att huvudbyggnaden på stamfastigheten skall avstyckas. Beslutades att golfklubben inte är beredda att lämna servitut på detta utan att vi kan reglera eventuella framtida störningar i vårt arrendeavtal.

 

4. Övriga frågor

 

Olympiagolfen: Anslag uppsätts med information om deltagande i Olympiagolfen. Både för klubben och den enskilde golfaren kan detta ge en hel del tillbaka. Mer info finns på golf.se.

Nästa möte bestämdes till 13/5 kl. 18.00 i klubbhuset.

 

Vid protokollet

Ingemar Bengtsson