KALLELSE

Kinda Golfklubbs ekonomiska årsmöte

den 14 november 2013 kl. 19.00 

i klubbhuset Björndal Kisa.

Se Kallelse och dagordning i bifogad fil. Kallelse ek arsmote 2013