Extrainsatt tävling.

Lottad scrambletävling lördagen den 12 oktober. Samling vid klubbhuset kl 10.00. för lotning av lagen
Kanonstart.
Anmälan kan enbart ske på
anslagstavlan i klubbhuset.