God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Kinda Golfklubb önskar alla medlemmar, sponsorer, gäster samt alla som stöttat oss under verksamhetsåret.

En God Jul och ett Gott Nytt År