Inbjudan till uppstartstävling hos Kinda GK söndagen den 4 maj.
Anmälan via www,golf.se

se även bifogad fil.

Inbjudan Kinda 2014