Imorgon 1/10 kommer vi att hålpipa greenerna. Då vi har lånat en maskin så måste vi tyvärr göra det på en helg.
Det kommer medföra en del störningar i spelet. Greenfee reducerad till halva priset.
Observera att om flaggan inte sitter i ska greenen betraktas som stängd.
Det är en viktig åtgärd för greenerna så hoppas att ni har överseende.