Måndag 6/8 kommer vi att lufta greenerna.
Det kommer medföra en del störningar i spelet.