Information till alla medlemmar i Kinda GK, speciellt för er som ska jobba i kiosken 2019, finns under rubriken ”Medlemsinformation”