Måndag 9/9 Kommer banan att vara stängt.
Vi ska då hålpipa och dressa greenerna. Det är en ganska omfattande åtgärd vilket gör att vi tyvärr inte kan ha spel samtidigt.