Kallelse till ekonomiskt årsmöte den 20 november kl 19.00 på Sparbanken i Kisa. På dagordningen står redogörelse för preliminärt resultat 2019, budget 2020 och fastställande av medlemsavgifter för 2020. Efter årsmötet kommer vi att ha en genomgång av det nya handicapsystemet som kommer att gälla från 1 mars 2020. Välkomna, Styrelsen Kinda Golfklubb