Barn och ungdomsträningen har företräde på golfbanan tisdagarna 2 juni, 9 juni och 16 juni mellan kl 18.00 och 19.15.