Vi räknar med att ha kiosken öppen från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16 varje dag mellan kl 10.00 och kl 15.00.

För att det ska vara möjligt att hålla kiosken öppen vädjar styrelsen att alla medlemmar som har möjlighet tecknar sig för ett arbetspass som är lika med en öppetdag i kiosken.

Teckningslista finns på anslagstavlan i klubbhuset.

Som Coronaläget är nu kommer försäljningen att ske genom ett fönster med en uppsatt hylla på utsidan.

Undrar du över något ring någon av nedanstående i kioskkommittén:

Merja Kunnari St Cyr tel: 070-4831081

Kerstin Karlsson Djärv tel: 070-5831317

Tommy Lindblom tel: 070-2264002

Lena Nilsson tel: 070-3399125

Danuta Rovaniemi tel: 070-6268055