Barn och ungdomsträning för alla i åldrarna 8-15år

startar tisdag 25 augusti klockan 18.00-19.00.

Träningen kommer att pågå tisdagar fram till och med 22 september.

För mer information ring

Andreas Persson 070-2234292

Åke Johansson 070-5681056

 

Välkomna! / Kinda GK