Kallelse till ekonomiskt årsmöte den 23 november kl 19.00 på Sparbanken i Kisa. På dagordningen står redogörelse för preliminärt resultat 2021, budget 2022 och fastställande av medlemsavgifter för 2022. Vi kommer att ta upp planering för verksamheten 2022. Välkomna, Styrelsen Kinda Golfklubb