Du som har frågor eller vill ha hjälp vänd till vårt kansli i klubbhuset.

Vi kommer att ha vårt kansli i klubbhuset öppet från och med onsdagen den 25 maj varje onsdag, fredag och måndag kl 10.00 – 12.00. På dessa tider kan du även nå kansliet på telefon 076-1269796. Du kan också maila till info@kindagk.se