Många av medlemmarna som besvarade klubbens enkät som skickades i somras tyckte att banans röda tees borde förbättras.

Vi hade redan innan enkäten börjat planera för nya röda tees på flera hål. Genom en stor insats från flera medlemmar är nya tees färdiga och insådda på röd hål 9 och 18 och gul hål 18. Röd tee hål 5 och 14 är grovplanerade och fordrar ytterligare ett antal timmar för att bli helt färdiga. Förbättringar sker också runt greenen på hål 5.

Planeringen för bygget av en verkstad/maskinhall är i full gång. Vi räknar med att gjuta grunden i slutet av oktober Som ni kanske sett i tidningen har vi fått en välkommen gåva på 150.000 kr från Kinda-Ydre Sparbanks Idéfond till bygget. Största delen av maskinhallen/verkstaden kommer att byggas ideellt av klubbens medlemmar.

Klubben medverkar också tillsammans med Länsstyrelsen i en insats för sällsynta vildbin. Vi röjer sandtaget på höger sida av hål 7 där det är tänkt att bina ska kunna ordna boplatser. En markyta mellan hål 6 och 7  och en yta på höger sida av hål 5 är avschaktade. Där kommer det under oktober att planteras 1.500 växter som bina tycker om.

Som ni ser sker det mycket på vår golfbana.

Stora ideella insatser görs av ett fåtal medlemmar. Vi i styrelsen för Kinda GK hoppas på att några fler medlemmar kan vara intresserade att hjälpa klubben och indirekt sig själva för att vi ska kunna hålla klubben och banan i gott skick.

Alla insatser från medlemmarna, stora som små, är viktiga för att våra lilla golfklubb ska överleva.

Är det något du undrar över ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Kom ihåg det ekonomiska årsmötet den 20 november kl 16.00 på Sparbanken i Kisa.

Hälsningar                                                                                                                                                          Styrelsen Kinda GK                                                                                                                                                 mail: info@kindagk.se

Mats Nilsson       070-3192998 

Åke Johansson       070-5681056

Merja Kunnari St Cyr 070-4831081    

Frank Hjelte 070-5106923    

Fredrik Olsson 072-5423053   

Serena Johansson   070-0908867   

Ingemar Bengtsson 076-8457441