På grund av stora höjningar av driftskostnaderna beslutade det ekonomiska årsmötet att höja medlemsavgiften för seniorer med 200 kr till 4.000 kr, för familjemedlemskap med 300 kr till 8.200 kr, studerande med 100 kr till 1900 kr och för dubbelmedlemskap med 200 kr till 2700 kr.