Greenfee

Greenfee Avgift Förklaring
Senior 200 kr Heldag. Måndag – Fredag
 250 kr  Heldag. Lördag – Söndag och Helgdagar
Junior 100 kr Heldag
För aktuell information om öppethållande, tävlingar, stängt på grund av väder etc. Ring: 010-4025425.För att spela på banan gäller att spelare skall ha lägst klubbkort (”Grönt Kort”). Endast softspikes får användas på skor. För andra restriktioner som kan gälla på banan hänvisas till anslag (lokala regler) som finns anslaget vid banan.OBS! Endast kontanter eller Swisch för greenfeeavgiften – vi tar inte kort.En hink med cirka tjugofem bollar för att slå på Driving Range kostar 20 kr. Polletter för detta kan köpas i klubbhuset