Kommittéer

Bankommitté

Bo Borg tel: 0494-12908, 070-6913552. b56.borg@hotmail.com

Bernt Karlsson tel: 0494-12762, 070-6886912

Maria Borg tel: 070-5657950

Thomas Cederberg tel: 073-0450721

Frank Hjelte tel: 070-5106923

Tävlingskommitté

Mats Nilsson tel: 070-3192998

Håkan Lennartsson tel: 070-1714911

Johan Rydell tel: 070-8913797

Mårten Nilsson tel: 070-565 68 92

Tomas Lind tel: 073-3936939

Kioskkommitté

Merja Kunnari St Cyr tel: 070-4831081 (sammankallande)

Mårten Nilsson tel: 070-565 68 92

Kerstin Karlsson Djärv tel 0494-10225, 0703885298

Damkommitté

Britta Berggren tel: 070-7141680

Evy Axelsson tel: 073-62 82 584

Ingela Somvall tel: 070-6080076

Jeanette Lennartsson tel: 070-5597376

Maud Lennartsson tel: 0494-714 48

Margareta Sundin tel: 070-3092228

Barbro Andersson tel: 070-6377231

Utbildningsansvarig

Mickael Persson, se länk på hemsidan

Ungdomsansvariga

 

Hcp-ansvarig

Håkan Lennartsson tel: 070-1714911

Mårten Nilson tel: 070-565 68 92

Sponsorkommitté

Per Elvin tel: 070-5510440

Jan-Anders Johansson tel: 073-0324031