Kommittéer

Banarbetare

Patrik Malmehed, tel: 073-5140051

Fredrik Borg, tel: 073-837013

Magnus Eriksson

Bankommitté

Bo Borg tel: 0494-12908, 070-6913552. b56.borg@hotmail.com

Bernt Karlsson tel: 0494-12762, 070-6886912

Serena Johansson tel: 070-0908867

Thomas Cederberg

Tävlingskommitté

Andreas Persson tel: 070-2234292

Håkan Lennartsson tel: 070-1714911

Johan Rydell tel: 070-8913797

Kioskkommitté

Tommy Lindblom tel: 0494-12161, 070-2264002 (sammankallande)

Serena och Mikael Johansson tel: 070-0908867, 073-9415005

Irene Walentinson och Kent Berg tel: 070-6416379, 0703720773

Kerstin och Håkan Djärv tel 0494-10225, 0703885298

Damkommitté

Britta Berggren tel: 070-7141680

Evy Axelsson tel: 073-62 82 584

Ingela Somvall tel: 070-6080076

Jeanette Lennartsson tel: 070-5597376

Maud Lennartsson tel: 0494-714 48

Margareta Sundin tel: 070-3092228

Barbro Andersson tel: 070-6377231

Utbildningskommitté

 

 

Ungdomsansvariga

Jonas Saint Cyr tel: 073-9834077

Emil Hellman tel: 070-3352747

Hcp-ansvarig

Håkan Lennartsson tel: 070-1714911

Mårten Nilson tel: 070-565 68 92

Sponsorkommitté

Per Elvin tel: 070-5510440

Jan-Anders Johansson tel: 073-0324031