Medlemskap

Medlemsavgifter 2018

Medlemsform

Årsavgift 2018

Senior

3600 kr

Studerande 22-25 år

1700 kr

Äldre junior (15-21 år)

1400 kr

Yngre junior <15 år

500 kr

Familj

7900 kr

Dubbelmedlem

2400 kr

Greenfeemedlem

1200 kr

Distansmedlem

800 kr

Passivmedem

250 kr

OBS! Om medlemsavgiften betalas före 2017-12-31 ges rabatt med 200 kr för Senior-, 400 kr för
 Familj- och 100 kr för Greenfeemedlem.

 

 

   Förklaringar

Årsavgift avser medlem/spelavgift till klubben inkl. avgift till Svenska Golfförbundet och förvaltningsavgift GIT.

Familjemedlemskap innefattar max 2 seniorer samt alla på samma adress.

Dubbelmedlem=bosatt utanför Kinda kommun, som kan uppvisa huvudmedlemskap i annan golfklubb.

Studerande som kan uppvisa studieintyg för minst en termin.

Distansmedlem = bosatt utanför Kinda kommun. Betalar full greenfee vid besök på Kinda GK.

Greenfeemedlem spelar på Kinda GK med rabatterad (senior 30 kr, junior 20 kr) greenfee.

Passiv medlem är inte aktiv (ej spelrätt eller greenfeerättighet) som golfare, men är välkommen att delta i klubbens övriga föreningsaktiviteter.

Ålder räknas det år man fyller

 

Medlemsavgiften inbetalas på klubbens bankgiro, 5638-9489. Ange typ av medlemskap samt golf-id.

För att kunna informera er medlemmar kontrollera i GIT att era uppgifter stämmer, speciellt gatu- och mailadress. Vill ni ha hjälp med era ändringar vänd er till Mårten Nilsson 070-565 68 92 eller Åke Johansson 070-568 10 56.  Adressändringar måste göras av er själva då ingen uppdatering sker från andra register