Medlemskap

Medlemsavgifter 2023

Medlemsform

Årsavgift 2023

Senior

4000 kr

Studerande 22-25 år

1900 kr

Äldre junior (15-21 år)

1400 kr

Yngre junior <15 år

500 kr

Familj

8200 kr

Dubbelmedlem

2700 kr

Greenfeemedlem

1300 kr

Distansmedlem

800 kr

Passivmedem

250 kr

OBS! Om medlemsavgiften betalas före 2023-01-06 ges rabatt med 200 kr för Seniormedlemskap, 400 kr för
Familjemedlemskap och 100 kr för Greenfeemedlem
   Förklaringar

Årsavgift avser medlem/spelavgift till klubben inkl. avgift till Svenska Golfförbundet och förvaltningsavgift GIT.

Familjemedlemskap innefattar max 2 seniorer samt alla på samma adress.

Dubbelmedlem=bosatt utanför Kinda kommun, som kan uppvisa huvudmedlemskap i annan golfklubb.

Studerande som kan uppvisa studieintyg för minst en termin.

Distansmedlem = bosatt utanför Kinda kommun. Betalar full greenfee vid besök på Kinda GK.

Greenfeemedlem spelar på Kinda GK med rabatterad greenfee (30 kr rabatt per gång för senior och 20 kr rabatt per gång för junior).

Passiv medlem är inte aktiv (ej spelrätt eller greenfeerättighet) som golfare, men är välkommen att delta i klubbens övriga föreningsaktiviteter.

Ålder räknas det år man fyller.

Medlemsavgiften inbetalas på klubbens bankgiro, 5638-9489. Ange typ av medlemskap samt golf-id.

För att kunna informera er medlemmar kontrollera i ”Min Golf” att era uppgifter stämmer, speciellt gatu- och mailadress. Vill ni ha hjälp med era ändringar vänd er till Mårten Nilsson 070-565 68 92 eller Åke Johansson 070-568 10 56.  Adressändringar måste göras av er själva då ingen uppdatering sker från andra register