Styrelsen

Styrelse:

Ordförande

Roger Breid     070-1087631

Kassör

Åke Johansson       070-5681056

Sekreterare

Ingela Somvall          070-6080076

Ledamöter

Mats Nilsson       070-3192998

Merja Kunnari St Cyr 070-4831081

Jan-Anders Johansson  0730-324031

Frank Hjelte 070-5106923

Håkan Lennartsson   070-1714911