Styrelsen

Styrelse:

Ordförande

Roger Breid     070-1087631

 

Kassör

Åke Johansson       070-5681056,

Oxhagsgatan 12, 59038 Kisa

5338johansson@telia.com

Sekreterare

Ingela Somvall          070-5920752

Bergstigen 4, 590 38 Kisa

ingela.somvall@kinda.se

Ledamöter

Mats Nilsson       070-3192998

Dagsverksgatan 11, 590 36 Kisa

Merja Kunnari St Cyr 070-4831081

Västra vägen 27, 590 37 Kisa

Kent Berg            070-3720773

Grönedegatan 4, 590 38 Kisa

Håkan Lennartsson   070-1714911

Södra Prästgatan 18 A, 590 36 Kisa