Välkommen till Kinda GK

Blogg

        Information

                     Evenemang

Beslut på Ekonomiska årsmötet 2022-11-20

På grund av stora höjningar av driftskostnaderna beslutade det ekonomiska årsmötet att höja medlemsavgiften för seniorer med 200 kr till 4.000 kr, för familjemedlemskap med 300 kr till 8.200 kr, studerande med 100 kr till 1900 kr och för dubbelmedlemskap med 200 kr...

Ekonomiskt årsmöte

Kallelse till ekonomiskt årsmöte söndagen den 20 november kl 16.00 på Sparbanken i Kisa.                  På dagordningen står redogörelse för preliminärt resultat 2022, budget 2023 och...

Nyheter från Kinda GK – Vad händer på vår golfbana?

Många av medlemmarna som besvarade klubbens enkät som skickades i somras tyckte att banans röda tees borde förbättras. Vi hade redan innan enkäten börjat planera för nya röda tees på flera hål. Genom en stor insats från flera medlemmar är nya tees färdiga och insådda...

 

 

Banan är: Stängd, vintergreener 

Drivingrangen är: Stängd

Övningsområdet är: Stängt

Kiosken: Stängd

Klicka här och se vår facebooksida  Här finns intressant information.                

Vill du ta Grönt Kort eller vidareutbilda dig, klicka här.                   

     Nytt på banan

 För att hålla vår fina bana i gott skick ber vi er alla att laga era nedslagsmärken på greenerna och lägga tillbaka torvor på spelfältet.