Kallelse till ekonomiskt årsmöte den 19 november kl 19.00 på Sparbanken i Kisa. På dagordningen står redogörelse för preliminärt resultat 2020, budget 2021, fastställande av medlemsavgifter för 2021 och planer för 2021.