Kallelse till årsmöte den 14 mars kl 16.00.

Som pandemiläget är nu, i slutet av januari, kommer årsmötet att ske digitalt. Mail med mer information kommer att skickas till alla som har mailadress registrerad i Min Golf.