På grund av Covid19 och alla restriktioner kommer årsmötet 14 mars kl 16.00 att hållas digitalt via programmet Teams.

Skriv ett mail till vår ordförande Roger Breid  roger.breid@greenlandscaping.se för att anmäla dig till mötet, så skickar han ut en länk som du klickar på för att ansluta dig till årsmötet. Sista anmälningsdag är 12 mars. Har du frågor runt årsmötet maila till Roger eller ring 070-1087631.

Vi behöver medlemmar som kan ingå i valberedningen, utan valberedning kan inte klubben fungera. Ställ upp och anmäl dig till ordförande Roger Breid. Alla andra poster som ska väljas på årsmötet finns förslag till.

 

Styrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kinda Golfklubb