Det ekonomiska årsmötet 23 november 2021 fastställde styrelsens förslag till medlemsavgifter 2022. Det innebär att medlemsavgifterna är oförändrade 2022. Alla medlemsavgifter finns på hemsidan under rubriken klubben/medlemskap.