Banan är öppen men det kan bli väntetider då stickluftning av samtliga greener sker under dagen.