Kallelse till ekonomiskt årsmöte söndagen den 20 november kl 16.00 på Sparbanken i Kisa.                 

På dagordningen står redogörelse för preliminärt resultat 2022, budget 2023 och fastställande av medlemsavgifter för 2023. Vi kommer också att redovisa medlemsenkäten och ta upp planering för verksamheten 2023. Vi hoppas på stor uppslutning av medlemmar för en diskussion om framtiden.

Välkomna                                                                                                                                                                  Styrelsen Kinda Golfklubb