Om klubben.

Kinda GK bildades 1989. Från början öppnades en Driving Range vid Bäck i Kisa. Planerna var att bygga en bana vid Föllingsö, vilket skrinlades efter några år då diverse tillstånd inte beviljades.

Istället kom klubben till Björndal, väster om Kisa, där Ragnar Larsson påbörjat bygget av en golfbana på sina marker. Ägarna till Björndal har lagt grunden till den golfanläggning som nu finns vid Björndal. Några år efter att 6 hål byggts övertog Kinda GK driften och 9 hål stod klara 2003.

Klubben har idag ca 300 medlemmar och ca 1000 greenfee-gäster varje säsong.